2x Testimonial Triferto

Triferto is een internationale groothandel in minerale meststoffen. Als specialist in bemesting dragen wij daarmee bij aan duurzame landbouw- en voedselproductie. Met moderne supply chain oplossingen streven we naar maximaal rendement voor onze ketenpartners. Voor een tweetal testimonals mocht ik twee agrarische ondernemers in Brabant en Noord-Holland fotograferen.

Testimonals Triferto