Fotografie Provincie Drenthe. Doelsturing kans voor duurzame toekomst landbouw en natuur.

Fotografie voor evaluatie-rapport “Doelsturing kans voor duurzame toekomst landbouw en natuur”

Duurzame prestaties van melkveehouders zijn zichtbaar te maken door te sturen op concrete doelen zoals ammoniakemissie, fosfaatbodemoverschot en weidegang. Ze bieden daarmee kansen voor een duurzame toekomst voor landbouw en natuur. Er is echter wel een betere borging van resultaten en een verhoging van de financiële waardering nodig. Dat kan met een aanpak die gericht is op de gezamenlijke doelen en waar samenwerking tussen boer, overheid en ketenpartners centraal staat.

Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het evaluatierapport van het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe, een Drentse praktijkpilot gericht op doelsturing.

Hele rapport is hier te downloaden als PDF.

Auteur: Albert

Een beeld, gevangen in een honderdste van een seconde, zonder aan kracht te verliezen. Scherp en helder in een oogopslag. Het juiste moment en de juiste sfeer. Dat is fotografie met een visie. Aan Kunstacademie St. Joost ontwikkelde Albert Brunsting een kritische blik; een andere kijk op beeld en kleur. Zo ontstond een bijzonder gevoel voor kleur, belichting en compositie. De beste componenten om sprekende beelden te maken. Niet alleen fotografie speelt een belangrijke rol in zijn werk, ook het vervaardigen van bedrijfsfilms, instructiefilms, enz. is inmiddels een interessant onderdeel van zijn werkzaamheden geworden, documentaires, video- en DVD producties voor verschillende bedrijven, overheden en instellingen in Nederland. Opvallende projecten waren, CD-ROM project voor de Maatschappij van Weldadigheid, band- dia en video producties + audio-visuele producties voor Noorder Dierenpark, enz. Jaarverslagen voor oa. bedrijven en instellingen, plus enkele Theaterprojecten.