Fotografie Vredo Dodewaard

Vredo is een toonaangevende fabrikant van landbouw en turfcare machines. Alle producten worden in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd. Vredo beschikt daarvoor over de modernste productiemachines en vakkundig personeel. Vredo levert zijn producten zowel rechtstreeks als via een zorgvuldig geselecteerd dealer netwerk, zowel nationaal als internationaal.

Fotografie Provincie Drenthe. Doelsturing kans voor duurzame toekomst landbouw en natuur.

Fotografie voor evaluatie-rapport “Doelsturing kans voor duurzame toekomst landbouw en natuur”

Duurzame prestaties van melkveehouders zijn zichtbaar te maken door te sturen op concrete doelen zoals ammoniakemissie, fosfaatbodemoverschot en weidegang. Ze bieden daarmee kansen voor een duurzame toekomst voor landbouw en natuur. Er is echter wel een betere borging van resultaten en een verhoging van de financiële waardering nodig. Dat kan met een aanpak die gericht is op de gezamenlijke doelen en waar samenwerking tussen boer, overheid en ketenpartners centraal staat.

Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het evaluatierapport van het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe, een Drentse praktijkpilot gericht op doelsturing.

Hele rapport is hier te downloaden als PDF.